06 52 43 64 98 info@tenantsolutions.nl

On Your Side of the Table

Kantoor- of bedrijfsruimte huren of kopen is een ingewikkeld proces. Laat je daarom adviseren en begeleiden door een expert die enkel aan uw kant van de tafel zit. Tenant Solutions adviseert bedrijven bij huisvestingsvraagstukken van A tot Z. Wij treden enkel op voor gebruikers van bedrijfs-onroerend goed. Kopers en huurders dus. Vastgoedeigenaren zijn tenslotte al voorzien van uitstekend advies en begeleiding van makelaars. Hoog tijd voor evenwicht en helderheid in het belang van huurders en kopers. Van het bepalen van de strategie en programma van eisen tot een solide contract met de beste voorwaarden voor de huurder of koper.

Diensten

Onze Diensten

Tenant Solutions adviseert bedrijven bij diverse huisvestingsvraagstukken. Loopt uw huurovereenkomst bijna af? Laat deze door ons beoordelen en u adviseren over eventuele mogelijkheden voor heronderhandeling. Of het huisvestingstraject van A t/m Z, wij vinden de beste locatie voor uw bedrijf en zorgen voor de meest gunstige huur- of koopovereenkomst voor uw bedrijf!

Huisvesting van A t/m Z

Nieuwe huisvesting nodig? Wij begeleiden u bij het zoeken en vinden van passende huisvesting. Van eerste verkenning tot oplevering.

Contract Check

Betaalt u te veel? Zijn de afspraken goed vastgelegd? Een huurovereenkomst komt pas op tafel bij een conflict. Laat u hierbij adviseren!

Huurders- en kopersbegeleiding

Uw ideale pand al gevonden? Wij kunnen namens u onderhandelen om tot de best mogelijke deal en een goed contract te komen!

(Her)-Onderhandeling

Loopt uw huurovereenkomst bijna af? Houd rekening met uw opzegtermijn en begin ruim op tijd met heronderhandelen van het contract. 

Vrijblijvend Adviesgesprek

Denkt u na over nieuwe huisvesting voor uw bedrijf? Wellicht loopt uw huurovereenkomst bijna af en is er ruimte voor heronderhandeling. Wij komen graag bij u langs om u en uw bedrijf beter te leren kennen en te bespreken waar onze dienstverlening van toegevoegde waarde voor uw bedrijf kan zijn. Deze kennismaking is geheel vrijblijvend en u houdt er altijd nuttige inzichten aan over!

Huisvesting

A t/m Z

Zoeken

Bij nieuwe huisvesting komt veel kijken. Beschikt het gebouw over de juiste eigenschappen? Is de locatie geschikt? Met welke regelgeving en bestemmingsregels heb je te maken? Wij begeleiden uw bedrijf bij het vinden van de best passende huisvestingsoplossing. Veel ondernemers bekijken de huisvesting vanuit het perspectief van het pand. Tenant Solutions kijkt in eerste instantie naar uw bedrijf. Hoe werkt u? Welke keuzes maakt u voor uw personeel en processen? We leggen uw bedrijf als het ware bloot en schetsen, op basis van een programma van eisen, een pand op maat. 

Vervolgens verkennen we de markt om te zien of een passend pand beschikbaar is. Soms is een pand deels geschikt en moet er verbouwd worden. Soms kan volledige nieuwbouw een oplossing bieden. Ook hiervoor kunnen wij maatwerkoplossingen bieden vanuit ons netwerk. 

Onderhandelen 

Tenant Solutions onderhandelt namens de huurder of koper van bedrijfsmatig vastgoed en zorgt ervoor dat er een zo goed mogelijke overeenkomst tot stand komt waarbij in ieder aspect het belang van de huurder of koper voorop wordt gesteld. Met onze professionele begeleiding krijgt u inzicht in een ontransparante markt en klopt het financieel plaatje. 

Contractvorming

Niet alleen de huurprijs of koopsom is van belang. Er zijn talloze aspecten aan een koop of huurovereenkomst die voor onderhandeling en verbetering vatbaar zijn. Door afspraken correct te beschrijven voorkomt u verassingen achteraf en weet u, ook bij het einde van een huurovereenkomst waar u aan toe bent. Zo trachten wij tussentijdse opzegmogelijkheden, kortere contracten, maar ook meer zekerheid voor u als huurder te bedingen. Wat gebeurt er als u groeit, of juist moet inkrimpen? Ook in deze gevallen kun je goede afspraken maken en anticiperen op veranderingen door flexibiliteit in een huurovereenkomst in te bouwen. 

Wij begeleiden uw bedrijf tot en met de oplevering van het nieuwe pand.

Contract

Check

Bestaande Huurovereenkomst

De kans is groot dat u reeds een bestaande huurovereenkomst heeft. Deze kan verouderd zijn of afspraken zijn in het verleden niet goed vastgelegd. Niet goed vastgelegde afspraken kunnen vervelende consequenties hebben met financiele impact. Laat deze huurovereenkomst daarom nakijken door Tenant Solutions. Zo weet u zeker dat ernaar wordt gekeken in het belang van u als huurder. Zeker als een opzegdatum van de huurovereenkomst in zicht komt kan het zinnig zijn om de afspraken uit het verleden goed onder de loep te nemen. Een heronderhandeling kan tot direct financieel voordeel leiden en tot betere afspraken in uw voordeel.

Tenant Solutions kan uw huurovereenkomst nakijken tegen een zeer scherp tarief. U krijgt dan de tools en inzichten die u nodig heeft om een betere huurovereenkomst tot stand te laten komen. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om Tenant Solutions de onderhandelingen namens u te laten voeren.

Nieuwe Huurovereenkomst

Uw ideale bedrijfsruimte of kantoor al gevonden? Laat uw huurovereenkomst door Tenant Solutions checken alvorens u overgaat tot ondertekening. Is er bij de vastlegging van de afspraken voldoende rekening gehouden met uw belang? Het niet goed vastleggen van afspraken kan vervelende consequenties hebben en veel geld kosten. Tenant Solutions kan u hierbij van dienst zijn. Tegen een zeer scherp tarief kunnen wij u van de inzichten voorzien die u nodig heeft om een goede huurovereenkomst tot stand te laten komen.

Nog voordat u ja zegt tegen uw mogelijke bedrijfsruimte of kantoor is het verstandig ons tijdig in te schakelen. Wij kunnen namens u de onderhandelingen voeren om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Namelijk een huurovereenkomst waarin voldoende rekening is gehouden met uw belang en waarbij de condities en voorwaarden zijn getoetst aan de markt.

Contact

Postbus 297

5240 AG Rosmalen

06 – 52 43 64 98

info@tenantsolutions.nl