073 - 851 85 82 info@tenantsolutions.nl
Contract

Check

Betaalt u te veel? Zijn de afspraken goed vastgelegd? Een huurovereenkomst komt pas op tafel bij onduidelijkheid of zelf een conflict. Laat u hierbij adviseren!

In veel huurovereenkomsten is veel aandacht voor de huurprijs, de looptijd en andere vanzelfsprekendheden waar de huurovereenkomst in voorziet. De algemene voorwaarden van een standaard ROZ model huurovereenkomst regelen ook veel zaken. Deze zijn echter niet altijd compleet of kunnen zelfs in het nadeel van de huurder zijn. Zo zijn er diverse boetebepalingen opgenomen en wordt u als huurder aan het einde van de looptijd vaak geconfronteerd met (hoge) kosten om de bedrijfsruimte of kantoorruimte terug op te leveren in de staat waarin deze zich bevond bij aanvang van de huuovereenkomst.

Soms moet er onderhoud worden uitgevoerd en legt de verhuurder de kosten hiervoor bij de huurder. En dat is niet altijd terecht! Wie draait op voor welke kosten nadat een pand verloren is gegaan door bijvoorbeeld brand?

Zo zijn er talloze voorbeelden van afspraken die u beter vooraf goed kunt vastleggen om achteraf een hoop gedoe en hoge kosten te voorkomen. Laat uw huurovereenkomst daarom checken door Tenant Solutions. Voor zowel bestaande als nieuwe huurovereenkomsten bieden wij onze huurovereenkomstcheck om u snel en adequaat te voorzien van een solide advies.

Voor een scherp en vast bedrag ontvangt u van ons een adviesrapport op maat waarmee u goed voorbereid bent op de ondertekening van uw (nieuwe) huurovereenkomst. U kunt te allen tijde alsnog beslissen om de (her)onderhandeling aan Tenant Solutions uit handen te geven om een zo goed mogelijke huurovereenkomst tot stand te laten komen.

Huurovereenkomst check

Bestaande Huurovereenkomst

De kans is groot dat u reeds een bestaande huurovereenkomst heeft. Deze kan verouderd zijn of afspraken zijn in het verleden niet goed vastgelegd. Niet goed vastgelegde afspraken kunnen vervelende consequenties hebben met financiele impact. Laat deze huurovereenkomst daarom nakijken door Tenant Solutions. Zo weet u zeker dat ernaar wordt gekeken in het belang van u als huurder.

 Zeker als een einddatum van de huurovereenkomst in zicht komt is het goed om de afspraken uit het verleden goed onder de loep te nemen. Een heronderhandeling kan tot direct financieel voordeel leiden en tot betere afspraken in uw voordeel.

 Tenant Solutions kan uw huurovereenkomst nakijken tegen een zeer scherp tarief van € 250,00 exclusief B.T.W..

 U krijgt in een compleet rapport en in één overzicht  de inzichten die u nodig heeft om een betere huurovereenkomst tot stand te laten komen. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om Tenant Solutions de onderhandelingen namens u te laten voeren.

Onderhandelingen huurovereenkomst

Nieuwe Huurovereenkomst

Uw ideale bedrijfsruimte of kantoor al gevonden? Laat uw huurovereenkomst door Tenant Solutions checken alvorens u overgaat tot ondertekening. Is er bij de vastlegging van de afspraken voldoende rekening gehouden met uw belang? Het niet goed vastleggen van afspraken kan vervelende consequenties hebben en veel geld kosten.

Tenant Solutions kan u hierbij van dienst zijn. Tegen een zeer scherp tarief kunnen wij u van de inzichten voorzien die u nodig heeft om een goede huurovereenkomst tot stand te laten komen.

Nog voordat u ja zegt tegen uw mogelijke bedrijfsruimte of kantoor is het verstandig ons tijdig in te schakelen. Wij kunnen ook namens u de onderhandelingen voeren om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Een huurovereenkomst waarin voldoende rekening is gehouden met uw belang en waarbij de condities en voorwaarden zijn getoetst aan de markt.