06 52 43 64 98 info@tenantsolutions.nl
Contract

Check

Betaalt u te veel? Zijn de afspraken goed vastgelegd? Een huurovereenkomst komt pas op tafel bij een conflict. Laat u hierbij adviseren!

Huurovereenkomst check

Bestaande Huurovereenkomst

De kans is groot dat u reeds een bestaande huurovereenkomst heeft. Deze kan verouderd zijn of afspraken zijn in het verleden niet goed vastgelegd. Niet goed vastgelegde afspraken kunnen vervelende consequenties hebben met financiele impact. Laat deze huurovereenkomst daarom nakijken door Tenant Solutions. Zo weet u zeker dat ernaar wordt gekeken in het belang van u als huurder. Zeker als een opzegdatum van de huurovereenkomst in zicht komt kan het zinnig zijn om de afspraken uit het verleden goed onder de loep te nemen. Een heronderhandeling kan tot direct financieel voordeel leiden en tot betere afspraken in uw voordeel.

Tenant Solutions kan uw huurovereenkomst nakijken tegen een zeer scherp tarief. U krijgt dan de tools en inzichten die u nodig heeft om een betere huurovereenkomst tot stand te laten komen. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om Tenant Solutions de onderhandelingen namens u te laten voeren.

Onderhandelingen huurovereenkomst

Nieuwe Huurovereenkomst

Uw ideale bedrijfsruimte of kantoor al gevonden? Laat uw huurovereenkomst door Tenant Solutions checken alvorens u overgaat tot ondertekening. Is er bij de vastlegging van de afspraken voldoende rekening gehouden met uw belang? Het niet goed vastleggen van afspraken kan vervelende consequenties hebben en veel geld kosten. Tenant Solutions kan u hierbij van dienst zijn. Tegen een zeer scherp tarief kunnen wij u van de inzichten voorzien die u nodig heeft om een goede huurovereenkomst tot stand te laten komen.

Nog voordat u ja zegt tegen uw mogelijke bedrijfsruimte of kantoor is het verstandig ons tijdig in te schakelen. Wij kunnen namens u de onderhandelingen voeren om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Namelijk een huurovereenkomst waarin voldoende rekening is gehouden met uw belang en waarbij de condities en voorwaarden zijn getoetst aan de markt.