073 - 851 85 82 info@tenantsolutions.nl
Huisvesting

A t/m Z

Huisvesting voor uw bedrijf zoeken en vinden!

Huisvesting zoeken

Bij nieuwe huisvesting komt veel kijken. Beschikt het gebouw over de juiste eigenschappen? Is de locatie geschikt? Met welke regelgeving en bestemmingsregels heb je te maken? Wij begeleiden uw bedrijf bij het vinden van de best passende huisvestingsoplossing. Veel ondernemers bekijken de huisvesting vanuit het perspectief van het pand. Tenant Solutions kijkt in eerste instantie naar uw bedrijf. Hoe werkt u? Welke keuzes maakt u voor uw personeel en processen? Wij leggen uw bedrijf als het ware bloot en schetsen, op basis van een programma van eisen, een pand op maat.

Vervolgens verkennen wij de markt om te zien of een passend pand beschikbaar is. Soms is een pand deels geschikt en moet er verbouwd worden. Soms kan volledige nieuwbouw een oplossing bieden. Ook hiervoor kunnen wij maatwerkoplossingen bieden vanuit ons netwerk.

Onderhandelen

Tenant Solutions onderhandelt 100% namens de huurder of koper van bedrijfsmatig vastgoed en zorgt ervoor dat er een zo goed mogelijke overeenkomst tot stand komt waarbij in ieder aspect het belang van de huurder of koper voorop wordt gesteld. Met onze professionele begeleiding krijgt u inzicht in een ontransparante markt en klopt het financieel plaatje. Ook kunnen wij u bijstaan in de onderhandelingen indien u uw ideale bedrijfsruimte of kantoor al heeft gevonden. 

Contractvorming

Niet alleen de huurprijs of koopsom is van belang. Er zijn talloze aspecten aan een koop of huurovereenkomst die voor onderhandeling en verbetering vatbaar zijn. Door afspraken correct te beschrijven voorkomt u verassingen achteraf en weet u, ook bij het einde van een huurovereenkomst waar u aan toe bent. Zo trachten wij tussentijdse opzegmogelijkheden, kortere contracten, maar ook meer zekerheid voor u als huurder te bedingen. Wat gebeurt er als u groeit, of juist moet inkrimpen? Ook in deze gevallen kun je goede afspraken maken en anticiperen op veranderingen door flexibiliteit in een huurovereenkomst in te bouwen.

Tenant Solutions begeleidt uw bedrijf tot en met de oplevering van het nieuwe pand.

Nieuwbouw

Het kan voorkomen dat het bestaande aanbod niet geschikt is of dat er te grote aanpassingen gedaan moeten worden om dit aanbod geschikt te maken. In sommige gevallen kan nieuwbouw een goed oplossing bieden. Tenant Solutions is uw strategische partner bij het vinden van een geschikte locatie tot en met de oplevering van uw nieuwe pand.

Nieuwbouw kan ook een optie zijn als u helemaal geen pandeigenaar wil wordden maar een gebouw wil huren. In dat geval gaan wij voor u op zoek naar een investeerder en ontwikkelaar die voor eigen rekening en risico een pand op maat laat bouwen en deze aan u verhuurt. Tenant Solutions treedt in deze gevallen altijd op namens u als huurder zodat ook hier voor u de best mogelijke afpraken worden gemaakt en er een goed voorstel tot stand komt.

Huisvesting van A t/m Z 1