06 52 43 64 98 info@tenantsolutions.nl

Huisvesting

A t/m Z

Zoeken

Bij nieuwe huisvesting komt veel kijken. Beschikt het gebouw over de juiste eigenschappen? Is de locatie geschikt? Met welke regelgeving en bestemmingsregels heb je te maken? Wij begeleiden uw bedrijf bij het vinden van de best passende huisvestingsoplossing. Veel ondernemers bekijken de huisvesting vanuit het perspectief van het pand. Tenant Solutions kijkt in eerste instantie naar uw bedrijf. Hoe werkt u? Welke keuzes maakt u voor uw personeel en processen? We leggen uw bedrijf als het ware bloot en schetsen, op basis van een programma van eisen, een pand op maat. 

Vervolgens verkennen we de markt om te zien of een passend pand beschikbaar is. Soms is een pand deels geschikt en moet er verbouwd worden. Soms kan volledige nieuwbouw een oplossing bieden. Ook hiervoor kunnen wij maatwerkoplossingen bieden vanuit ons netwerk. 

Onderhandelen 

Tenant Solutions onderhandelt namens de huurder of koper van bedrijfsmatig vastgoed en zorgt ervoor dat er een zo goed mogelijke overeenkomst tot stand komt waarbij in ieder aspect het belang van de huurder of koper voorop wordt gesteld. Met onze professionele begeleiding krijgt u inzicht in een ontransparante markt en klopt het financieel plaatje. 

Contractvorming

Niet alleen de huurprijs of koopsom is van belang. Er zijn talloze aspecten aan een koop of huurovereenkomst die voor onderhandeling en verbetering vatbaar zijn. Door afspraken correct te beschrijven voorkomt u verassingen achteraf en weet u, ook bij het einde van een huurovereenkomst waar u aan toe bent. Zo trachten wij tussentijdse opzegmogelijkheden, kortere contracten, maar ook meer zekerheid voor u als huurder te bedingen. Wat gebeurt er als u groeit, of juist moet inkrimpen? Ook in deze gevallen kun je goede afspraken maken en anticiperen op veranderingen door flexibiliteit in een huurovereenkomst in te bouwen. 

Wij begeleiden uw bedrijf tot en met de oplevering van het nieuwe pand.